ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗАКУПИ НОВ ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Община Летница закупи нов лекотоварен автомобил в изпълнение на проект "Осигуряване на патронажна мобилност за доставка на топъл обяд, чрез закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на община Летница" и Договор за съвместна дейност №РД04-71 от 12. 01. 2023 г. сключен с фонд "Социална закрила" към МТСП, по Целева програма "Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд".

Проектът има за цел подпомагане предоставянето на социални услуги домашен социален патронаж и топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, чрез закупуване на нов лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите на услугите. Чрез реализирането му ще се оптимизира работата на служителите, които са пряко ангажирани с разноса на храна, в резултат на което ще се подобри качеството на предоставяните услуги.

Закупеният лекотоварен автомобил е марка Renault Express Van, модел DF1 и е на обща стойност от 35 987,00 лв. с ДДС.

 

фото1

фото2

фото3

фото4