Годишен план за ползване на дървесина на Община Летница през 2023 г.