ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ - НЯМА ОТПУСКАНИ ОТ ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ПРЕЗ БЮДЖЕТНАТА 2021-2022 Г.