СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА 2022 Г.