Обявление за снабдяване на населението с дърва за огрев

Нов начин за снабдяване на населението с дърва за огрев за текущата 2023 г.
Свързани документи
Прикачен файл Size
заявление.doc 411.5 KB
обявление.docx 1.48 MB