РЕШЕНИЕ № 396 ОТ ПРОТОКОЛ № 48 ОТ 27.01.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕТНИЦА ЗА РАЗМЕРА НА МЕРИ И ПАСИЩА ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2023 Г.