Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г. в Община Летница

Отчет за изпълнението на Програмата, приет с Решение № 393/27.01.2023 г. на Общински съвет гр. Летница
Свързани документи
Прикачен файл Size
1 1 Otchet-programa-OS_2022.doc 374.5 KB