ЗАПОВЕД 252 ОТ 21.11.2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНАТА НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА ЗА 2022- 2023 Г.