РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на труда и социалната политика изпълнява дейности по проект №П41 "Развитие на социалната икономика" от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, одобрен с решение №203 на МС от 07. 04. 2022 г., очертаващ помощта по Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС. Компонент 1 от проекта - "Развитие на регионален административен капацитет за модернизация на предприятията на социалната и солидарна икономика и въвеждане на индивидуализирани софтуерни, хардуерни, мрежови и пласмент решения" предвижда да бъдат придобити шест имота в шестте района на страната по NUTS-2.

Във връзка с горепосоченото МТСП, стартира процедура по набиране на офертни предложения чрез публикуване на обява на официалната си страница www.mlsp.government.bg/sotsialna-ikonomika.

Изискванията за параметрите на имотите са подробно разписани в прикачените по-долу файлове.

Свързани документи
Прикачен файл Size
Обява.docx 75.23 KB
Приложение № 1 Оферта.docx 69.77 KB