План за действие на Община Летница в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (План за действие) за периода 2022-2023 г.