Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги