Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект 2202