Обява

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда с идентификатор № 17244.900.375.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горско Сливово, общ. Летница, обл. Ловеч,
Свързани документи
Прикачен файл Size
СЪОБЩЕНИЕ.doc 413 KB