СЪОБЩЕНИЕ за откриване на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на обект за търговия, попадащ в поземлен имот с идентификатор 40261.220.630, представляващ Павилион № 5, с площ от 15 кв.м. и площадка към него с площ от 25 кв.м.

Свързани документи
Прикачен файл Size
SKM_22722053015500.pdf 91.96 KB