СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ