ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ - НЯМА ОТПУСКАНИ ПРЕЗ БЮДЖЕТНАТА 2020 Г. В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА