ЗАПОВЕД №87/16.03.2021Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ОТ 17.03.2021Г. ДО 04.04.2021Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО