Дирекция "Устройство на територията, общинска собственост, програми и проекти"

Работно време от понеделник до петък:
от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа
Име, презиме и фамилия Длъжност Е-mail Стационарен телефон Мобилен телефон
Соня  Хорозова Директор "Устройство на територията, общинска собственост, програми и проекти" s.horozova@letnitsa.bg 06941/22-98 0884704245
Петя  Петрова Старши експерт „Програми и проекти“ p.petrova@letnitsa.bg 06941/25-57  
Ирина  Проданова Старши експерт “Програми, проекти и екология“ i.prodanova@letnitsa.bg 06941/21-63 0886331280
Денислава  Атева Старши експерт "Заетост и социално включване" d.ateva@letnitsa.bg 06941/21-63 0884704253

Виолета  Пенова

Специалист „Икономически и туристически дейности“

v.penova@letnitsa.bg

06941/21-10 0888236513
Асен  Гонков Старши експерт „Икономическо развитие“ а.gonkov@letnitsa.bg 06941/21-63 0882361324
Иван  Симеонов Старши експерт „Собственост, кадастър и регулация i.simeonov@letnitsa.bg 06941/21-63  
Габриела  Стоянова Главен специалист "Устройство на територията, общинска собственост и кадастър" g.trifonova@letnitsa.bg 06941/21-63 0886331285
Красимира  Миткова

Старши специалист техническа организация - домакин

Главен специалист "Административно осигуряване на общински съвет"

obs@letnitsa.bg 06941/20-44 0884704246

Денка  Иванова

Специалист "Административно обслужване" delovodstvo@letnitsa.bg 06941/22-56  
Красимира Мишева Призовкар, хигиенист   06941/20-44  

Мариса Маринова - Здравен медиатор, тел. 06941/25-57