„Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности на служителите на Община Летница”

Номер в профила на купувача
16
Вид на процедурата до 2016-04
открита процедура
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти