„Закупуване и доставка на специализиран автомобил за лица с увреждания”

Номер в профила на купувача
36
Вид на процедурата до 2016-04
открита процедура
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти