„Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Летница”

Номер в профила на купувача
24
Вид на процедурата до 2016-04
открита процедура
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти