Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Летница

Номер в профила на купувача
5
Вид на процедурата до 2016-04
открита процедура
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти