Доставка чрез покупка на течни горива за задоволяване нуждите на автомобилния парк на Община Летница за календарната 2015 година.

Номер в профила на купувача
2
Вид на процедурата до 2016-04
открита процедура
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти

Доставката чрез покупка на течни горива за задоволяване нуждите на автомобилния парк на Община Летница за календарната 2015 година, е както следва: - Бензин А-95Н – до 6 000 литра от търговски обекти (бензиностанции) на Изпълнителя на територията на Р България чрез карти за безналично плащане; - Дизелово гориво – до 70 000 литра от търговски обекти (бензиностанции) на Изпълнителя на територията на Р България чрез карти за безналично плащане, включително и след подадени писмени заявки от страна на Възложителя от по 3 (три) тона с транспорт на Изпълнителя франко склад на Възложителя.