„Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на обекти, както следва: <br>1.Ремонт на общински пътища LOV1064/LOV1030<br>2.Реконструкция улична пътна мрежа-гр.Летница<br>3.Текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в границите на град Летница”

Номер в профила на купувача
23
Вид на процедурата до 2016-04
открита процедура
Обект на процедурата
Строителство
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти

Към договор за обществена поръчка №10 от 31.07.2014 г. с 'ПЪТСТРОЙ-ЛОВЕЧ' ЕООД