„Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Летница”

Номер в профила на купувача
15
Вид на процедурата до 2016-04
открита процедура
Статус
възложена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти