„Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Летница за обекти, присъединени на ниско напрежение”

Номер в профила на купувача
88
Вид
пазарна консултация
Статус
затворена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти