„Рехабилитация на улици в Община Летница”

Номер в профила на купувача
90
Вид
събиране на оферти с обява
Статус
възложена
Обект на процедурата
Строителство
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти