„Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на игрище за минифутбол в гр. Летница”

Номер в профила на купувача
86
Вид
събиране на оферти с обява
Статус
възложена
Обект на процедурата
Строителство
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти