Обява

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

ОБЯВА

Със заповед № ОХ-1231/30.11.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявявeни 50  вакантни длъжности за приемане на военна служба  в НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ, от тях- 45 места за гвардейци, 1 място- номер от разчета, 2 места – за шофьори кат. „D” и кат. „С+Е” Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да имат средно или по-високо образование, да не са по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ, не по-възрастни от 41 години, да са български граждани, да не са осъждани, да са годни за военна служба, да са психологически пригодни.

Длъжностите ще се заемат след провеждане изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, тест за обща култура, измерване на антропометрични данни ( за гвардейците) и събеседване с кандидатите в Националната гвардейска част-София, за времето от 27.03.2018 г. и 28.03.2018 г.

 Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – до 28.02.2018 г.

 Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбраната , Централно военно окръжие и Общините.