Обява

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

ОБЯВА

Със заповед № ОХ-1273/14.12.2017г.  на Министъра на отбраната на Република България са обявeни 5 вакантни длъжности във  ВВМУ ,, Никола Й. Вапцаров ”- гр. Варна  , които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица , завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина .

Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141 от ЗОВСРБ.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – до 02.02.2018 г.

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбраната , Централно военно окръжие и Общините.