Обява

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

ОБЯВА

Със заповед № ОХ-1134/01.11.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 3 вакантни длъжности за Военно-географската служба- в гарнизоните София и Троян, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл.141, ал.1 от ЗОВСРБ.

Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Изисквания за минимално образование и квалификация „Финанси” или “Икономика” за в.ф.26480-София ; “Геодезия” или “Маркшайдерство и геодезия”-за в.ф.24430-Троян. Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, практически изпит по специалността и събеседване с кандидатите.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – до 31.01.2018 г.

 Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбраната , Централно военно окръжие и Общините.