Природни забележителности

КРУШУНСКИ ВОДОПАДИ

Красиви терасовидни каскади с множество прагове, които образуват среда с огромно разнообразие от растителни и животински видове. Уникален природен феномен.

ВОДОПАД ЗЕЛЕНАТА СКАЛА

Феерия от кипящи водни струи по естествената скална каскада.

ПЕЩЕРИТЕ на община Летница

Удивителен пещерен комплекс, съставен от дълбоки и стръмни проломи в скалите. Мрежа от подземни зали, изпълнени от призрачното сияние на слънчеви лъчи, проникващи през скалните процепи.

РИМСКИ КРЕПОСТИ и РИМСКИ ПЪТ

Важна стратегическа опора на римляните срещу нахлуващите от север варварски племена, останките от римските крепости „Калето” и „Даран-баран” се извисяват на хълмовете над село Крушуна. Недалеч от тях е преминавал един от прословутите римски пътища.

ИСИХАСТКА ОБИТЕЛ

Руините на средновековен скален манастир, сред тях и на скална църква с рядко срещания триъгълен вход, символ на Триединството. Различават се следи от суровите монашески килии.

ТРАДИЦИИ И КУЛТУРА

Природосъобразният начин на живот тук е съхранил народните традиции и обичаи. Най-добрият начин да ги опознаем е селският туризъм. Гостоприемството на хората, уникалната местна кухня, съхраненият фолклор и занаяти ще ви пренесат в един спокоен и уютен свят.