КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

Кметство Горско Сливово

Кмет: Мустафа Юсеинов Мустафов
тел.: 0885769128

Кметство Крушуна

Кмет Цветомир Иванов Цанков
тел.: 0896718403

село Кърпачево

Кметски наместник Венера Райкова Динова
тел.: 0887700753