ДЕТСКА ГРАДИНА "ИРИНА БАЧО КИРОВА" ГР. ЛЕТНИЦА

гр. Летница, ул.”Сергей Румянцев “ № 1

Тел. 06941 2064

В ДГ „ Ирина Бачо Кирова“ - гр. Летница функционират: една яслена група и 5 групи за деца от 3 до 7 години, от които една изнесена група в с. Горско Сливово.

File manager
/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2019-04/11390367_1406725262987789_8639692808915640735_n.jpg