Такси за посещение на Парк "Маарата" през 2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, т. 39 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Летница и в изпълнение на Решение №285 от 25. 02. 2022 г., Протокол №33/25. 02. 2022 г. на Общински съвет град Летница, съгласно Заповед №36/01. 03. 2022 г. на Кмета на Община Летница, Ви уведомяваме, че считано от 01. 03. 2022 г., за посещение на Парк „Маарата“ ще се заплащат следните такси:

Възрастни

5,00 лв. / ден

Ученици

3,00 лв. /ден

Деца до 7 годишна възраст

Безплатно

Такса паркинг

3,00 лв. с ДДС/ден за автомобил

Жителите на община Летница, след представяне на документ за самоличност /лична карта или паспорт/, не заплащат цена за посещение в парка.

Хора с увреждания, след представяне на документ за самоличност и документ от ТЕЛК /карта за паркиране/ се освобождават от заплащане на цена за посещение на парка и паркинг.