Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински сгради и обекти, община Летница

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински сгради и обекти, община Летница”

Съобщение до средствата за масово осведомяване тук (392 KB)

Документация за участие - тук(457.5 KB)

КСС - тук (37.5 KB)

Инвестиционен проект - тук (11.14 MB)

Публична покана - тук (1.66 MB)

Уникален номер на обществена поръчка с публична покана: 9032827

Дата на публикуване: 16.09.2014 г.

Протокол от 29.08.2014 г. - тук (5.14 MB)

 

Дата на публикуване: 30.09.2014 г.


Договор от 30.09.2014 г. - тук (5.48 MB)