Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Летница

Дата на публикуване: 30.09.2014 г.

pdf.gif1_RESHENIE.pdf (1.49 MB)

pdf.gif1_OBAIVLENIE.pdf (5.42 MB)

rar.gifDOCUMENTACIA_ZA_UCHASTIE.rar (160.77 KB)

File manager
/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/1_OBAIVLENIE.pdf
/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/1_RESHENIE.pdf
/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/DOCUMENTACIA_ZA_UCHASTIE.rar