Проект на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012 г.-2015 г. и Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г.

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 14-дневен срок, считан от 10. 01. 2012 г. до 24. 01. 2012 г. включително, за предложения и становища по Проекта на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012-2015 г. и Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. на адрес: гр.Летница, бул.”България” № 19- Център за услуги и информация или на електронен адрес:letnitsa@mail.bg

File manager
/sites/default/files/upload/archive/docs/2013-11/Strategi___za_upravlenie_na_ob__inskata_sobstvenost_2012g..doc