Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на улични осветителни тела и паркови осветители, почис

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на улични осветителни тела и паркови осветители, почистваща техника и моторни косачки, градинско и парково оборудване и обзавеждане на зали за нуждите на Община Летница, обособена в шест обособени позиции»

rar.gifDOCUMENTACIA.rar (7.75 MB)

pdf.gifРазяснение №1.pdf (1.78 MB)

Дата на публикуване: 30.07.2014 г.

pdf.gifРазяснение №2.pdf (1.96 МВ)

Дата на публикуване: 22.08.2014 г.

pdf.gifРазяснение № 3.pdf (772.6 KB)

Дата на публикуване: 28.08.2014 г.

pdf.gifProtokol____1.pdf (20.25 MB)

pdf.gifProtokol____2.pdf (9.88 MB)

pdf.gifS__ob__enie_otvar__ne_cenovi_oferti.pdf (1.63 MB)

Дата на публикуване: 16.10.2014 г.

File manager
/sites/default/files/upload/archive/docs/2014-10/Protokol____1.pdf
/sites/default/files/upload/archive/docs/2014-10/Protokol____2.pdf
/sites/default/files/upload/archive/docs/2014-10/S__ob__enie_otvar__ne_cenovi_oferti.pdf
/sites/default/files/upload/archive/other/2014-07/DOCUMENTACIA.rar
/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-07/Raz__snenie____1.pdf
/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-08/Raz__snenie____2.pdf
/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-08/Raz__snenie____3.pdf