Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Община Летница за календарната 2015 година с транспорт на Изпълнителя франко складовете на Възложителя по пет обособени позиции

Дата на публикуване: 15.09.2014 г.

Документация - rar.gifHRANI_2015.rar (10.25 MB), pdf.gifRESHENIE.pdf (1.77 MB), pdf.gifOBAIVLENIE.pdf (7.16 MB)

File manager
/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/HRANI_2015.rar
/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/OBAIVLENIE.pdf
/sites/default/files/upload/archive/users/user_8/2014-09/RESHENIE.pdf